Echokardiografia [Echo], Elektrokardiografia [EKG] i RTG

Serce fretki znajduje się bardziej w obrębie klatki piersiowej niż u psów i kotów – rozciąga się od szóstego do ósmego żebra i ma mniejszą prawą komorę (RV) niż większość zwierząt w stosunku do lewej komory (Smith and Bishop, 1985; Bixler i Ellis, 2004).

Krawędź serca jest największa po prawej stronie i rozciąga się pomiędzy szóstym a dziesiątym żebrem, co umożliwia w małym obszarze osierdzia kontakt z boczną ścianą klatki piersiowej.

Parametry sercowe

Opis  j.m. Samce1
[25-27]
Samice1
[-] 
Zakres1
[-]
LEWA KOMORA
[PÓŹNOROZKURCZOWO]
cm 0,88 ± 0,15
LEWA KOMORA
[PÓŹNOSKURCZOWO] 
cm 0,59 ± 0,15
FRAKCJA SKRACANIA % 33 ± 14
LEWY PRZEDSIONEK cm 0,71 ± 0,18
PRAWA KOMORA cm 0,38 ± 0,10
ILOŚĆ UDERZEŃ SERCA /min 200-255 [227] 200-250 [221] 160-320 [400]
CiŚNIENIE ROZKURCZOWE mmHg 110 ± 31
CIŚNIENIE SKURCZOWE mmHg 144-198 [161] 98-160 [133] 140 ± 35
OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA ml/min 139
ILOŚĆ ODDECHÓW /min 33-36
OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA ml 6
OBJĘTOŚĆ KRWI [5-7% m.c.]  ml 60-80 40-60 40-80
WAGA SERCA g 5,0 [0,45% m.c. 1102g] 3,7 [0,47% m.c. 781g] 0,45-0,47% m.c.
WIELKOŚĆ SERCA [L] cm 2,81 | 2,00-3,60 [2,75 ±0,516] / D 3,19 | 2,50-3,70 [3,20±0,327]
WIELKOŚĆ WNEKI PIERSIOWEJ [T] cm 5,09 | 3,50-6,50 [4,85 ±0,97] / D 5,82 | 5,00-6,70 [6,00±0,515]
STOSUNEK SERCA DO KLATKI PIERSIOWEJ % 0,55 | 0,43-0,73 [0,55±0,064] / D 0,54 | [0,41-0,60±0,041]
L v 5,8
S v 4,6
VHS v 10,4

Elektrokardiografia [EKG | ECG]

Opis  j.m. zakres  N [10] D [34]
LVDd cm max  1,42  1,95
min 0,69  0,47
mean 1,05  1,20
median 1,14  1,21 
SD 0,237  0,323 
LVDs cm max 0,86   1,44
min  0,40 0,26 
mean  0,61 0,85 
median 0,64  0,82 
SD 0,142  0,270 
IVSd cm max  0,56  0,44
min  0,19 0,16
mean  0,35 0,29 
median 0,31  0,29 
SD 0,131  0,073 
IVSs cm max 0,71   0,55
min  0,31  0,17
mean 0,49  0,38 
median 0,46  0,39 
SD 0,157  0,091 
LVWd cm max  0,63  0,49
min  0,20 0,22 
mean 0,35  0,33 
median 0,36  0,31 
SD 0,115  0,074 
LVWs cm max  0,75  0,69
min  0,35 0,04 
mean 0,48  0,42 
median 0,46  0,43 
SD 0,105  0,119 
FS % max 47,16   52,07
min  37,98 11,95 
mean 41,40  30,42 
median 41,73  28,54 
SD 2,668  9,203 
LA cm max  0,98  1,29
min  0,54 0,52 
mean 0,74  0,80 
median 0,73  0,73 
SD 0,149  0,206 
AO cm max  0,65  0,69
min  0,45 0,39 
mean 0,56  0,57 
median 0,57  0,59 
SD 0,074  0,079 
LA/AO max 1,52 2,12
min 1,00 0,98
mean 1,34 1,41
median 1,39 1,43
SD 0,179 0,283

Echokardiografia [Echo]

Opis  j.m. zakres  NSN [29] SN[11] NSD [32]  SD [24]
HEART RATE | TĘTNO bmp max 360 310  400 360 
min 190 160 160 70 
mean 260,69 221,82 262,50  225 
median 250 220 260  240 
SD 51,96 43,55 52,92  66,14 
P AMPLITUDE     mV max 0,20 0,10 0,30  0,25 
min 0,05 0,05 0,05  0,10 
mean 0,08 0,07 0,10  0,13 
median 0,10 0,05 0,10  0,10 
SD 0,041 0,025 0,063  0,066 
P DURATION     sec max 0,04 0,04 0,07   0,04
min 0,02 0,02 0,02  0,02 
mean 0,02 0,02 0,03  0,03 
median 0,02 0,02 0,02  0,02 
SD 0,005 0,006 0,011  0,009 
PR INTERVAL     sec max 0,08 0,08 0,08  0,08 
min 0,03 0,04 0,03  0,04 
mean 0,05 0,06 0,06  0,06 
median 0,06 0,06 0,06  0,06 
SD 0,012 0,015 0,013  0,013 
QRS DURATION     sec max 0,04 0,04 0,08 0,09 
min 0,02 0,02  0,02 0,02 
mean 0,03 0,03 0,03  0,03 
median 0,04 0,04 0,02  0,04 
SD 0,010 0,010 0,014  0,017 
R AMPLITUDE     mV max 2,70 2,50  4,00 4,00 
min 0,50 1,00  0,60 0,70 
mean 1,52 1,07 1,87  2,19 
median 1,50 2,00 1,90  2,15 
SD 0,593 0,417 0,794  0,881 
S AMPLITUDE     mV max 0,40 0,60 0,80 1,40 
min 0,00 0,00 0,00  0,00 
mean 0,03 0,09 0,10  0,08 
median 0,00 0,00 0,00  0,00 
SD 0,089 0,180 0,184  0,0029 
QT INTERVAL     sec max 0,12 0,12 0,12  0,16 
min 0,08 0,08 0,06  0,08 
mean 0,10 0,11 0,10  0,12 
median 0,10 0,12 0,10  0,12 
SD 0,014 0,013 0,020  0,025 
T AMPLITUDE     mV max 0,60 0,40 0,40  1,00 
min -0,20 -0,20 -0,20  0,05 
mean 0,14 0,19 0,12  0,28 
median 0,10 0,25 0,10  0,20 
SD 0,188 0,175 0,162  0,226 
 MEA [30-100O]  O max 104,5 125
min -10 43,5
mean 59,58 70,30
median 60 72
SD 26,69 17,04

Rentgenogram [RTG]

Opis  j.m. zakres  N [18] D [25] 
Lat L cm max 3,60   3,70
min  2,00  2,50
mean  2,75  3,20
median  2,81  3,19
SD  0,516 0,327 
Lat S     cm max  3,00 3,20 
min  1,50  2,00
mean  2,20  2,70
median  2,24  2,67
SD  0,448  0,322
Lat T5-8     cm max  5,0  4,50
min  2,90 3,30 
mean  3,45  4,10
median  3,64  4,04
SD  0,526  0,312
VHS Lat  max  6,75 6,50 
min  4,75 5,25 
mean 5,75  5,75 
median 5,57  5,79
SD 0,568  0,366 
ICS    max  3,00 4,0 
min  2,00 2,0 
mean  2,30 2,50 
median 2,28  2,70
SD 0,303  0,500 
DV L    cm max  4,70 4,70 
min 2,60  3,40 
mean 3,45  4,20 
median 3,60  4,11
SD 0,741  0,375 
DV S     cm max 3,20  3,50
min 1,70  2,30
mean 2,35  3,00 
median 2,48  2,90
SD 0,452  0,276 
DV T5-8    cm max  4,50 4,50 
min  3,00 3,30 
mean 3,40  4,00 
median 3,58  3,99
SD 0,425  0,311 
VHS DV max  8,25  7,75
min  5,75 6,00 
mean 6,63  7,00 
median 6,82  6,98
SD 0,742  0,444 
Przypisy
1). All 96 patients underwent a careful auscultation. In 61 animals the examination was performed without any sedation and in other 35 animals the examination was done under sedative medication. In the non sedation groups, 34 (55.74%) were male and 27 (44.26%) were female. The average age was 29.85 month (range 4-96 months) and the body weight was 1.15 kg in average (range 0.5-2.3 kg). In the sedation group, 21 (60%) were male and 14 (40%) were female. The average age was 40.66 month (range 12-108 months) and the body weight was 1.13 kg in average (range 0.5-2.3 kg). In the non sedated groups (n=61), 47 animals (47/61, 77.05%) had normal heart sounds.

Heart murmurs were noted in 14 animals (14/61, 22.95%) grading from 1/5 to 4/5. Five animals (5/61, 35.71%) had a first grade, six animals (6/61, 42.86%) had second, one (1/61, 7.14%) had third grade, and 2 animals (2/61, 14.29%) had fourth grade systolic murmur. Most of the murmurs were detected loudest on the left side of the thoracic wall. An arrhythmia was recorded in twelve animals (12/61, 19.67%) and gallop rhythm was found in one case (1/61, 1.64%). One case (1.64%) had muffled heart sounds concurrently with arrhythmia. Four cases (4/61, 6.56%) had abnormal lung sounds during examination and ten animals (10/61, 16.39%) were dyspneic.

In the sedated groups (n=35), heart murmurs were detected in thirteen animals (13/35, 37.14%). First, second, third and fourth degree heart murmurs were noted in three (3/13, 23.08%, 1°), seven (7/13, 53.85%, 2°), two (2/13, 15.38%, 3°) and one (1/13, 7.69%, 4°) animals respectively. Heart murmurs were detected in animals aged between 12-108 months (median 60 month). A systolic click was detected in one case (1/35, 12.86%).

2). Anesthetic procedures Ketamine hydrochloride (5-8 mg/kg) combination with xylazine (0.5 mg/kg) was given intramuscularly to anesthetize the animals whenever necessary.

3). Group A: non sedated-normal group (NSN group), defined as the patients who underwent a clinical examination without any sedative drugs and had no cardiovascular abnormalities at the time of physical examination. Group B: non sedated-disease group (NSD group), defined as patients who had a clinical examination without any sedative drugs and were suspected to have cardiovascular abnormalities at the time of presentation (e.g. heart murmur). Group C: sedated-normal group (SN group), defined as patients who received sedative drugs because they did not tolerate the clinical examinations and eventually no cardiovascular abnormalities were found. Group D: sedated-disease group (SD group), defined as patients who received sedative drugs because they did not tolerate the complete clinical examinations and were suspected to have cardiovascular abnormalities at the time of presentation.[26]

m.c. - masa ciała
ŚWES - średni wektor elektryczny serca
LVDd - wielkość lewej komory rozkurczu
LVDs - wielkość lewej komory skurczu
LVWd - grubość sciany wolnej w rozkurczu

LVEDd – wymiar końcoworozkurczowy lewej komory
LVESd – wymiar końcowoskurczowy lewej komory
RVEDd – wymiar końcoworozkurczowy prawej komory
PWd – grubość tylnej ściany serca w rozkurczu
PWs – grubość tylnej ściany serca w skurczu
IVSd – grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu
LA – lewy przedsionek
Ao – opuszka aorty
MPA – pień płucny
LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory
FS – frakcja skurczowa lewej komory
przepływ maksymalny przez zastawkę mitralną
przepływ maksymalny przez zastawkę aortalną
przepływ maksymalny przez zastawkę płucną
przepływ maksymalny przez zastawkę trójdzielną
by
Ana
ad
14 10 2013
ed
30 11 2017
Foto
1) ferretta.pl
2) jarusvideo.pl
Literatura
[1] „Ferret Cardiomyopathy" J. Jill Heatley, College of Veterinary Medicine Auburn University, 2006
[2] „Case reports on cardiomyopathy in the domestic ferret, Mustela putorius furo" Atkinson RM, J Small Exotic Anim Med 2(2): s.75–78, 1992
[3] „Cardiopulmonary agents used in ferrets" Carpenter JW, Mashima TY, Rupiper DJ: Table 56. in: Exotic Animal Formulary, ed 2. Philadelphia, WB Saunders, 2001, s.338
[4] „Laboratory Medicine of Avian and Exotic Pets" Fudge AM: Philadelphia, WB Saunders, 2000, s.376–387
[5] „Cardiovascular and other diseases" Petrie JP, Morrisey JK: in Quesenberry KE, Carpenter JW (eds): "Ferrets, Rabbits, and Rodents: Clinical Medicine and Surgery" ed 2. Philadelphia, WB Saunders, 2004, s. 58–71
[6] „Radiographic measurement of cardiac size in normal ferrets" Stepien RL, Benson KG, Forrest LJ: Vet Radiol Ultrasound 40(6): 606–610, 1999
[7] „Electrocardiographic values from c1inically normal, anaesthetised ferrets (Mustela putorius Furo)”, Bone L., Battles A.R., Goldfarb R.D. et al., American Journal of Veterinary Research 49, 1988, s. 1884-7
[8] „What is your diagnosis?”, Moneva-Jordan A., Journal oj Small Animal Practice 39, 1998, s. 263, 303
[9] „The electrocardiogram of normal ferrets and ferrets with right ventricular hypertrophy”, Smith S.H., Bishop S.P., Laboratory Animal Science 35, 1985, s. 268-71
[10] „Cardiac Disease in the Ferret” Katrina D. Ramsell PhD, DVM, The American Ferret Association, Inc., 2005
[11] „Cardiac disease in ferrets” Heidi L. Hoefer, DVM, Diplomate ABVP Island Exotic Veterinary Care Huntington, The North American Veterinary Conference, 2006
[12] „Ferret Cardiomyopathy” J. Jill Heatley DVM, MS, DABVP (Avian) Clinical Assistant Professor of Zoological Medicine Department of Clinical Sciences College of Veterinary Medicine Auburn University, 2006 (vol. 8, nr 3)
[13] „Case reports on cardiomyopathy in the domestic ferret, Mustela putorius furo” Atkinson RM., Small Exotic Anim Med 2(2):75–78, 1992
[14] „Cardiopulmonary agents used in ferrets” Carpenter JW, Mashima TY, Rupiper DJ: Table 56, Exotic Animal Formulary – ed 2, Philadelphia, WB Saunders, 2001, s. 338
[15] „Laboratory Medicine of Avian and Exotic Pets” Fudge AM., Philadelphia, WB Saunders, 2000, s. 376–387
[16] „Cardiovascular and other diseases” Petrie JP., Morrisey JK., w „Ferrets, Rabbits, and Rodents: Clinical Medicine and Surgery – ed 2″ Quesenberry KE., Carpenter JW. (eds), Philadelphia, WB Saunders, 2004, s. 58–71
[17] „Radiographic measurement of cardiac size in normal ferrets” Stepien RL., Benson KG., Forrest LJ.: Vet Radiol Ultrasound 40(6):606–610, 1999
[18] „Cardiomyopathy in the Ferret” Bruce Williams DVM, Ferret Central, 1998
[19] „Pathologic Basis of Disease” Robbins SL, Cotran RS and Kumar V.: W.B. Saunders and Co., Philadelphia, 1989. s. 634-638
[20] „Pathology of Domestic Animals, vol 3″ Jubb, Kennedy, and Palmer: Academic Press, San Diego, 1985, s. 26- 29
[21] „Cardiomyopathy In Your Ferret – Heart Failure” Ron Hines DVM PhD, Copyrighted by 2ndchance.info, 2013
[22] „Hypertrophic Cardiomyopathy in Ferrets – Common Ferret Diseases” Adrienne Kruzer, RVT, Exotic Pets, 2013
[23] „Dilated Cardiomyopathy in Ferrets” Drs. Foster & Smith, Veterinary & Aquatic Services Department, 2001
[24] „Biology and Diseases of the Ferret” Fox, JL.: Lea and Febiger, Philadelphia, 1998
[25] „Some aspects of the physiology and anatomy of the cardiovascular system of the ferret, Mustela putorius furo” Andrews PL, Bower AJ, Illman O, Lab Anim., Jul; 13(3): 215-20, 1997
[26] „Cardiologic examinations in ferrets with and without heart disease” Boonyapakorn, Chavalit, Freie Universitaet Berlin, 2007
Uwaga!
  • Większość informacji na tych stronach napisały osoby, które mają duże doświadczenie w chowie i hodowli fretek jednak nie są lekarzami weterynarii. Wszystkie teksty były konsultowane ze specjalistami w danej dziedzinie.
  • Większość książek lub artykułów, wykorzystanych do opracowania niniejszego tematu, zostało opublikowanych wiele lat temu [1965-2015], w związku z powyższym niektóre dane, metody leczenia i leki mogą być nieaktualne [wycofane lub nigdy nie dopuszczone do obrotu w Polsce], ale Wasz lekarz weterynarii najprawdopodobniej będzie wiedział czym można je zastąpić.
  • Podane wartości referencyjne nie są wartościami stałymi. Ich wielkość zależy od wielu czynników: wieku, płci, diety i metody oznaczenia użytej w laboratorium - wartości liczbowe, przedstawione jako wyniki, mogą mieć różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wartości podane przez autorów mają jedynie charakter orientacyjny. Indywidualny wynik należy porównać z zakresem referencyjnym dla konkretnego oznaczenia. Zaleca się, aby wyniki konsultować z prowadzącym lekarzem weterynarii.
  • Treści ze strony ferretta.pl mają z założenia charakter wyłacznie informacyjno-edukacyjny i mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie kontaktu między opiekunem fretki a jej prowadzącym weterynarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej i innej specjalistycznej należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem weterynarii. Każda chora fretka powinna natychmiast znaleźć się u wykwalifikowanego i doświadczonego lekarza weterynarii, który specjalizuje się w leczeniu fretek. Pamiętaj! Fretki należą do zwierząt, u których symptomy choroby występują bardzo późno lub wcale, co może prowadzić do ich nagłej śmierci. Nie próbuj żadnych “domowych sposobów” leczenia fretki bez konsultacji ze specjalistą - prowadzącym lekarzem weterynarii, nawet jeśli znajdziesz "przepis" w tekście na tej stronie. Informacje tu zawarte mogą powiększyć Twoją wiedzę i wyczulić Cię na niespecyficzne objawy w zachowaniu Twojej fretki, ale niewłaściwa, samemu postawiona diagnoza oraz leczenie "na własną rękę" może decydować o jej życiu. Podstawą diagnostyki fretek powinny być laboratoryjne badania morfologii i biochemii krwi - Panel Przesiewowy Duży [VetLab] lub Panel Diagnostyczny Rozszerzony [Lab-Wet] oraz inne specjalistyczne badania, tj.: USG, RTG, CT, MRI, itp.!
  • © Fotki, zdjęcia i ryciny zamieszczono w celach poglądowych, dydaktycznych, informacyjnych lub szkoleniowych
  • © Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment strony nie może być kopiowany i wykorzystany w jakiejkolwiek formie bez zgody autora! • All rights reserved or Some rights reserved!

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
admin Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
admin
Gość

Echo serca fretki… ;-)