Przypominam, że rok 2018 jest ostatnim rokiem hodowli, więcej maluszków nie będzie… ;-)

– – –

Zasady rezerwacji i odbioru

Jeżeli jesteś całkowicie zdecydowany(a) na zakup małej fretki z mojej hodowli, pamiętaj że zostanie ona częścią Twojego życia… ;-) Ponadto musisz wiedzieć, że:

 1. Wybieram i staram się zapewnić jak najlepsze domki, mogące jak najlepiej zaopiekować się „moimi” wychuchanymi frecimi szczeniakami… ;-)
 2. Fretki to zwierzęta „cffane”, inteligentne, mądre, o wielkiej empatii do swojego opiekuna, co oznacza, że nie powinny i nie mogą być traktowane jak przedmiot lub zabawka, czy to dla „dużego”, czy „małego” człowieka… Fretki to bardzo specyficzne mięsożerne drapieżniki, które trafiły do naszych domów i wymagają od nas specjalnej opieki, morza miłości i cierpliwości oraz uwagi nie mniejszej niż poświęcilibyśmy raczkującemu brzdącowi… Aby poznać podstawy opieki nad fretką, zapoznaj się dokładnie z podstronami w zakładkach: FRETKA, DIETA i ZDROWIE… ;-)
 3. Fretka to zwierzę towarzyskie i bardzo dobrze czuje się w towarzystwie drugiej fretki… ;-p Dobrze chowają się razem fretki tej samej płci lub przeciwnej, ale zaimplantowane (implant Suprelorin) lub wykastrowane/wysterylizowane… Para fretek zapewnia ich lepszy rozwój psychiczny oraz fizyczny, a nie oszukujmy się, że kiedykolwiek bylibyśmy w stanie zastąpić fretce towarzystwo drugiej, nawet spędzając z nią 24h na dobę… Dlatego zachęcam do parkowego chowu fretek… ;-)Nie oznacza to, że musisz kupić oba ogonki w hodowli, można jedną lub obie adoptować za pośrednictwem stowarzyszenia, zajmującego się adopcjami fretek (patrz zakładka linki)… ;-)
 4. Szczeniaki z mojej hodowli można uznać za fretki rasowe, co równa się mianu „rodowodowe”, gdyż przykładam szczególny nacisk w tej kwestii i staram się używać do rozrodu osobniki z potwierdzonym pochodzeniem i drzewem genealogicznym, sięgającym do kilkunastu pokoleń wstecz… ;-) Rodowód (metryka wystawiona przeze mnie, jako hodowcę zrzeszonego w stowarzyszeniu zajmującym się adopcjami i prawidłowym chowem fretek) stanowi potwierdzenie linii przodków szczeniaka oraz jego odmiany, co daje nowemu opiekunowi możliwość poznania losów całej linii pod względem zdrowia i długości życia, zwłaszcza w przypadku nadal istniejących hodowli, prowadzących własne strony internetowe, będące dodatkowym źródłem informacji… ;-)
 5. Fretki z mojej hodowli nie są sprzedawane jako hodowlane, czyli do dalszego rozmnażania (z wyłączeniem osób, które mają doświadczenie i wiedzę praktyczną w chowie oraz przynajmniej wiedzę teoretyczną w rozmnażaniu fretek). Wszystkie frecie maluszki otrzymują status SHOW/PET (wystawowy), zgodnie z zapisami Umowy i nie mogą być dopuszczone do krycia lub do rozrodu bez mojej pisemnej zgody… Tylko osoby, które wykażą się dużą wiedzą o życiu i rozmnażaniu fretek mogą składać akces o zmianę tego statusu na BREEDING (hodowlany), nawet już po podpisaniu i odbiorze malucha (podpisanie dodatkowego, stosownego do zmian aneksu do Umowy)… ;-) Proszę nie liczyć na to, że zdołacie ominąć te zapisy lub ukryć, nawet przypadkowe krycie, gdyż przeważnie takie informacje dość szybko roznoszą się w kręgu hodowlanym… ;-) Powyższe podyktowane jest faktem, iż w ostatnich latach pojawiło się bardzo wiele pseudohodowli fretek, nadając sobie miano „domowa”, co niestety ma niewiele wspólnego z wytycznymi dobrej hodowli (odpowiednia – dieta, genetyka, opieka weterynaryjna – częsty brak podstawowych szczepień, częste mioty z chowu wsobnego – połączenia brat z siostrą, ojciec z córką lub NN-ek, w przypadku których trudno wykluczyć pokrewieństwo bo znane są same imionka przodków bez miejsca pochodzenia – urodzenia)… A przecież My nie popieramy bezmyślnego i nieodpowiedzialnego rozmnażania zwierząt bez pochodzenia (NN) i co gorsza, bez odpowiedniego przygotowania fretki do tego okresu, co może negatywnie zaowocować w dalszym życiu samiczki i szczeniaków (nieodpowiednia/nieumiejętna opieka nad samicą i maluchami może doprowadzić do śmierci, tak samicy jak i szczeniaków)… ;-|
 6. Nie sprzedaję fretek osobom niepełnoletnim… Umowę kupna-sprzedaży musi podpisać opiekun prawny osoby niepełnoletniej, a ksero dowodu osobistego jest integralną częścią Umowy.
 7. Nie sprzedaję maluszków z przeznaczeniem na prezent „niespodziankę” – osoba obdarowywana musi mieć pełną świadomość, że dostanie fretkę i wie z czym się to wiąże!
 8. Nie sprzedaję fretek osobom nieodpowiedzialnym… Każdego chętnego na szczeniaka z mojej hodowli obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, po której mogę kogoś uznać  za odpowiedniego opiekuna lub nie… Moja decyzja zależy od wielu czynników – wiedzy, zaangażowania, determinacji… ;-p
 9. Osoby bez doświadczenia fretkowego mają szansę na szczeniaka, jeżeli wykażą się dużą dojrzałością i chęcią zdobywania wiedzy… ;-)
 10. Podstawowym warunkiem otrzymania szczeniaka z mojej hodowli jest stałe utrzymywanie kontaktu ze mną… Kontakt może odbywać się głównie poprzez niniejszą stronę www (posty na podstronkach maluchów), e-mail lub za pośrednictwem komunikatorów, tj.: gg, skype (nie rzadziej niż co 3 miesiące po odbiorze malucha)… ;-) Tylko dzięki informacjom, uzyskanym od opiekunów, można w pośredni sposób śledzić rozwój, wzrost, charakter, usposobienie „wnucząt” – ich stosunek do innych fretek, czy ludzi – i co najważniejsze, czy na coś chorują… To bardzo istotne informacje z punktu widzenia hodowcy, gdyż pozwalają ocenić wartość hodowlaną danej linii i jej kontynuowanie lub wykluczanie z dalszej hodowli… ;-)
 11. Nie odpowiadam na emaile i wiadomości gg w stylu: „chcę kupić fretkę, proszę o pilny kontakt”, „hej, po ile są fretki?”, itp., itd. Proszę, podczas pierwszego kontaktu, przedstawić siebie i napisać kilka słów o sobie oraz rodzinie, uzasadnić dlaczego fretka i żaden inny zwierzak, stała się obiektem Waszego zainteresowania oraz proszę o podanie numerów kontaktowych na gg lub skype (jeżeli ich nie posiadacie, to proszę o założenie) – pisanie w czasie rzeczywistym, często może ułatwić nam późniejszy kontakt, zwłaszcza podczas miotów i sytuacji kryzysowych lub nagłych… ;-)
 12. Nie wysyłam fretek pocztą, ani żadną inną formą kurierską – preferowany jest odbiór osobisty w hodowli, czyli w Poznaniu… ;-)

Rezerwacja

Rezerwacja maluszka nie oznacza gwarancji kupna, ani też nie jest przymusem kupna, ale gdy podejmiecie decyzję, że chcecie maluszka z mojej hodowli, to proszę zapoznać się z poniższymi etapami rezerwacji… ;-)

 • etap 1. Osoby zainteresowane kupnem maluszka proszone są o kontakt pod nr gg 56739 lub email z przedstawieniem się oraz podaniem miotu/pary (jednego z proponowanych na dany rok – patrz zakładka MALUSZKI – MIOTY’PROPOZYCJE), z którego oczekują szczeniaka oraz wstępnych preferencji, tj.: kolor, umaszczenie, długość włosa, płeć.
  Nie jestem w stanie zagwarantować każdemu, że doczeka się wymarzonego malucha w danym roku… W takim przypadku można zrezygnować, wybrać innego maluszka, przepisać się na inny miot lub poczekać kolejny rok… ;-)
 • etap 2. Następnie otrzymacie Państwo do wypełnienia ankietę kwalifikacyjną*
 • etap 3. Po zwrotnym otrzymaniu ankiety i zapoznaniu się z odpowiedziami będę decydować, czy maluszek może trafić do danego domku – swoją decyzję o wyborze nowego właściciela będę opierać na analizie ankiety, rozmowie kwalifikacyjnej – „przepytance” z wiedzy o fretkach oraz możliwościach i warunkach chowu oraz ocenie zaangażowania (proszę oczekiwać wielu pytań, z wielu dziedzin i sfer życia, nie tylko fretkowego)*
  * często podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzam skróconą wersję „ankiety” bez wysyłania wersji papierowej 
 • etap 4. Przesłanie wzoru Umowy kupna-sprzedaży fretki, co jest jednoznaczne z akceptacją nowego opiekuna.
 • etap 5. Akceptacja Umowy oraz wpłata wpisowego w wysokości 100zł. (styczeń-luty), będąca potwierdzeniem podjęcia decyzji o zakupie szczeniaka z mojej hodowli. Rezerwacji oraz zakupu może dokonać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, co związane jest z podpisaniem Umowy cywilno-prawnej. W przypadku, gdy będzie mniej chętnych niż 6 osób na dany miot, co jest jednoznaczne z wycofaniem go z planów hodowlanych oraz w przypadku ciąży urojonej lub innych komplikacji porodowych wiążących się z brakiem lub zejściem maluszków, gwarantuje zwrot zaliczki lub możliwość wyboru malucha z innego miotu.
 • etap 6. Wpisanie na listę rezerwacji.

Odbiór

I kolejne etapy:

 • etap 1. Oczekiwanie na mioty/porody (6 tygodni od daty krycia).
 • etap 2. Wybór maluszka – następuje po osiągnięciu przez frecie maluszki 5-6 tygodni życia, gdy otwierają oczyska, gdy będą już odchowane i z wyraźnym umaszczeniem oraz barwą, aby każdy mógł dokonać wyboru tej najbardziej wymarzonej fretki… ;-) Proszę sobie także zdawać sprawę, iż pierwszeństwo w wyborze malucha ma: – hodowca samicy (wybór szczeniaka przeznaczonego do dalszej hodowli) – i/lub hodowca samca (krycia zewnętrzne, poza hodowlą) – w przypadku, gdy jeden z maluchów stanowi rozliczenie za krycie – osoby, które przepisały się z poprzedniego roku lub wcześniejszego miotu – pozostałe osoby, według daty rezerwacji (wpłaty zaliczki) i wskazanej przeze mnie kolejności, ustalanej na podstawie zaangażowania i intensywności kontaktu.
 • etap 3. Dopłata do zaliczki (maj-czerwiec) – po dokonaniu wyboru konkretnego maluszka należy wpłacić uzupełnienie zaliczki do kwoty stanowiącej 50% wartości malucha (wysokość kwoty ustalana w zapisach umownych).
 • etap 4. Odbiór maluszka w wieku od 8 do 10 tygodnia życia3) (czerwiec-lipiec) – preferowany odbiór osobisty (możliwy transport fretki, po wcześniejszym ustaleniu kosztu transportu).4)5) Uwaga! Osoby posiadające inne fretki lub inne zwierzęta, proszone są o zabranie ze sobą i przedstawienie zaświadczenia (wpis do książeczki zdrowia) o mikroskopowym badaniu na obecność świerzbowca usznego (badanie kału – mile widziane, ale nieobowiązkowe), wykonane nie później niż 48h przed planowanym terminem odbioru maluszka lub odwiedzin hodowli. W przypadku stwierdzenia obecności świerzbowca, innych „robaków” lub bakterii, proszę o podjęcie leczenia własnych zwierząt oraz przesunięcie terminu odbioru.  Powyższe podyktowane jest koniecznością minimalizacji zakażeń i leczenia (całego stada hodowlanego ze szczeniakami) oraz faktem, iż nie wydam maluszka do nowego domku, aby musiał swoją przygodę z nowym opiekunem, rozpocząć na wstępie od leczenia… ;-|
  ** Zastrzegam sobie możliwość zmiany i pominięcia kolejności terminów, etapów, formalności, itp., co może być podyktowane bieżącą sytuacją w hodowli (wypadki losowe, choroby), wymagającą ode mnie skupienia się na zdrowiu i życiu mojego stadka… ;-)

Powyższy system pozwala na wybór płci i długość włosa, ale niestety nie pozwala na wybór koloru, czy umaszczenia na etapie wstępnego zapisania się na szczeniaka (przed wyborem wybarwionych maluchów), bo trudno wybrać cokolwiek, jeżeli jeszcze nie przyszło na świat i przeżyło, ale pozwala mi jako hodowcy zaplanować ilość miotów i szczeniąt…

Moja hodowla powstała w celu tworzenia miotów jak najzdrowszych, a nie jak najliczniejszych… Dlatego proszę o wyrozumiałość… ;-)

Długo zastanawiałam się nad zmianami zasad rezerwacji i taka opcja wydaje się optymalnym rozwiązaniem, aby zminimalizować nadprodukcję fretek oraz rozłożyć płatność za maluszka na przysłowiowe „raty”… ;-)

Od siebie mogę dodać, iż powyższy system rezerwacji, ankieta, przepytanki z wiedzy o fretkach i innych sfer życia nowych opiekunów nie oznacza mojego wścibstwa i nie ma na celu utrudnić nam życia, mi – hodowcy i Państwu – nowych opiekunów, a ma za zadanie zabezpieczyć przyszłe losy maluszków z mojej hodowli… Na etapie decyzji o zakupie szczeniaka, nawet nie myślimy o różnych ewentualnościach jakie może przynieść nam los… Powyższe oraz zapisy umowne, mają uzmysłowić o odpowiedzialności, tak mojej jak i Państwa oraz zwrócić uwagę na czynniki zewnętrzne (zazwyczaj nieprzewidywalne, np. podejście najemców lokali, którzy nie lubią fretek)… ;-|

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr gg 56739 lub email… ;-)

13 05 2013

 

Przypisy
1) dodatkowy koszt paszportu wynosi ok. 100zł. (zgodnie z obowiązującą, ustawową stawką) 2) rejestracja w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej jest automatyczna w przypadku zakupu paszportu 3) możliwość odbioru szczeniaka w późniejszym terminie (np. po wakacjach), po wcześniejszym uzgodnieniu z hodowcą terminów i kosztów utrzymania 4) dodatkowy koszt transportu zależny od odległości 5) bezpłatny transport na terenie Poznania
by
Ana
ad
13 05 2013
ed
22 11 2018
Foto
1) ferretta.pl
2) TaberMar [movie]
Uwaga!
 • © Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment strony nie może być kopiowany i wykorzystany w jakiejkolwiek formie bez zgody autora! • All rights reserved or Some rights reserved!

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o