© All rights reserved by signsofthelastdays.com

Pamiętajmy, iż:

  1. W pierwszej kolejności dokonujemy znakowania zwierzęcia (najlepiej użyć do tego celu mikroczipu), następnie szczepimy przeciwko wściekliźnie… W innym przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zidentyfikowane (mikroczip), narażamy je na powtórne szczepienie… Szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.
  2. Bez uszczerbku dla wymogów ustanowionych w art. 6 i 8 rozporządzenia (WE) nr 998/2003, do celów art. 5 ust. 1 lit.b) tego rozporządzenia, szczepienie przeciwko wściekliźnie uważane jest za ważne 21 dnia od daty wypełnienia protokołu szczepień, którego wymaga producent do szczepienia pierwotnego w kraju, w którym szczepienie to zostało podane. Jednakże szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne od daty ponownego szczepienia (dawka przypominająca), jeżeli szczepionka jest podana w okresie ważności określonym przez producenta poprzedniej szczepionki w kraju, w którym zostało podane poprzednie szczepienie. Szczepienie uważa się za szczepienie pierwotne, gdy brak świadectwa weterynaryjnego o poprzednim szczepieniu.
  3. Świadectwo posiadane przez zwierzęta musi również stwierdzać, że na 24 godziny przed wysyłką zwierząt, przeprowadzone zostało badanie kliniczne przez lekarza weterynarii upoważnionego przez właściwe władze, które wykazało, że zwierzęta są zdrowe i mogą odbyć podróż do swojego miejsca miejsce przeznaczenia.

by: Ana

foto: 
1) signsofthelastdays.com
2) ferretta.pl 
© All rights reserved or Some rights reserved, publikacja powyższych zdjęć wymaga zgody autorów 

literatura:
[1] identyfikacja.pl
[2] vetpol.org.pl