© All rights reserved by signsofthelastdays.com

Paszport wypełnia i wydaje lekarz weterynarii, posiadający uprawnienia do wydawania tego dokumentu i spełniający warunki opisane w temacie Gdzie nabyć paszport?

Instrukcja wypełnienia paszportu

 1. Paszporty wystawiane są dla psów, kotów i fretek.
 2. Psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia nie mogą być przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, chyba że kraj docelowy dopuszcza taką możliwość.
 3. Wpisy do paszportu i kwestionariusza zwrotnego muszą być dokonane starannie, czytelnie, pismem drukowanym. Przy wypełnianiu druków paszportu i druku zwrotnego należy używać oficjalnych nazw państw zawartych w Traktacie Akcesyjnym wg wykazu jak poniżej:
  (Oficjalne nazwy państw zawarte w traktacie akcesyjnym Unii Europejskiej ) Takimi nazwami państw należy posługiwać się przy wypełnianiu druków paszportów!
  Królestwo Belgii
  Królestwo Danii
  Republika Federalna Niemiec
  Republika Grecka
  Królestwo Hiszpanii
  Republika Francuska
  Irlandia
  Republika Włoska
  Wielkie Księstwo Luksemburga
  Królestwo Niderlandów
  Republika Austrii
  Republika Portugalska
  Republika Finlandii
  Królestwo Szwecji
  Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej
  Republika Czeska
  Republika Estońska
  Republika Cypryjska
  Republika Łotewska
  Republika Litewska
  Republika Węgierska
  Republika Malty
  Rzeczpospolita Polska
  Republika Słowenii
  Republika Słowacka
 4. Za prawidłowe wypełnienie paszportu odpowiada lekarz weterynarii wystawiający paszport. W przypadku popełnienia pomyłki w wypisywanym paszporcie lekarz weterynarii wystawiający paszport musi wypisać nowy druk paszportu. „Zniszczony” druk paszportu należy odesłać do właściwej Izby Okręgowej. Koszt nowego paszportu ponosi lekarz wystawiający paszport.
 5. Przed wystawieniem paszportu i przed każdym nowym wpisem do paszportu należy dokonać weryfikacji identyfikacji zwierzęcia poprzez odczytanie tatuażu lub odczytanie czytnikiem elektronicznym nr mikroczipa.
 6. Warunki wydania paszportu (kolejno):
  a. Oznakowanie zwierzęcia poprzez tatuaż lub implantację mikroczipu, (czipy zgodnie z konwencją implantowane są po lewej stronie szyi, w połowie jej długości a tatuaże najczęściej umieszczane są na małżowinie usznej lub w pachwinie zwierzęcia)… w praktyce między łopatkami…
  b. Czytelne wypisanie paszportu.
  c. Szczepienie przeciwko wściekliźnie.
  Uwaga!
  • Przepisywanie do paszportu szczepienia przeciwko wściekliźnie wykonanego przez innego lekarza weterynarii w oparciu o zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne możliwe jest tylko wówczas, gdy zaświadczenie to odnosi się do zwierzęcia identyfikowalnego w czasie szczepienia poprzez tatuaż lub/i mikroczip.
  • Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia.
  • Jeżeli kraj docelowy UE nie wymaga badań serologicznych potwierdzających odpowiedni poziom przeciwciał, zwierzę można przewozić najwcześniej po upływie 21 dni od daty szczepienia przeciwko wściekliźnie i przed upływem terminu ważności szczepienia.
 7. Warunki wyjazdu zwierzęcia do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii i na Maltę wymaga przeprowadzenia u zwierzęcia dodatkowego badania serologicznego krwi celem określenia poziomu przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny w laboratorium zatwierdzonym przez Unię Europejską. Dane z wyniku przepisuje się do działu V paszportu. Wykaz laboratoriów
 8. Jeżeli zwierzę posiada lub wykonujemy inne szczepienia to fakt ten odnotowuje się w dziale VIII paszportu.
 9. Jeżeli zwierzę zostało poddane leczeniu lub profilaktyce wobec kleszczy dane te wpisuje się w dziale VI.
 10. Jeżeli zwierzę zostało poddane leczeniu i profilaktyce echinokokozy dane te wpisujemy w dziale VII.
 11. Dział IX i X są wypełniane w przypadku gdy zwierzę wyjeżdża do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Maltę oraz do kraju trzeciego (kraju spoza Unii Europejskiej). Wpisu w dziale IX dokonuje upoważniony lekarz weterynarii a w dziale X wpisu dokonuje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 12. Kwestionariusz zwrotny należy przesłać w ciągu 7 dni do Okręgowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, która wydała druk paszportu.
 13. Wystawiający paszport pobiera opłatę za wystawienie paszportu w wysokości 51 PLN brutto.
 14. Opłata za wydanie paszportu nie zawiera opłaty za oznakowanie zwierzęcia i za szczepienie przeciw wściekliźnie.

by: Ana

foto: 
1) ferretta.pl 
© All rights reserved or Some rights reserved, publikacja powyższych zdjęć wymaga zgody autorów 

literatura:
[1] vetpol.org.pl

   

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o