[RBC Ery E] KRWINKI CZERWONE | ERYTROCYTY

Wzrost liczby krwinek czerwonych [erytrocytoza (czerwienica)]:

 • nowotworowy rozrost krwinek czerwonych
 • odwodnienie
 • długotrwałe niedotlenienie
 • niektóre choroby nowotworowe
 • torbielowatość nerek
 • wodonercze
 • leczenie kortykosteroidami
 • niewydolność serca i płuc
 • nadprodukcja hormonu pobudzającego wytwarzanie krwinek czerwonych we krwi [erytropoetyny]

Spadek liczby krwinek czerwonych [erytropenia]:

 • niedokrwistość pokrwotoczna (ostra i przewlekła)
 • niedokrwistość aplastyczna
 • niedokrwistość hemolityczna
 • niedokrwistość z niedoborów
 • przewodnienie
 • późny okres ciąży
 • pasożyty krwi
 • choroby nerek
 • zaburzenia endokrynologiczne (hipopituitaryzm, hipotyreoidyzm, hipoadrenokortycyzm, hiperestrogenizm)
 • lipemia
 • niedobór witaminy B12, żelaza lub kwasu foliowego
 • choroba aleucka
 • zatrucie cynkiem

[HCT Ht PCV] HEMATOKRYT

Wzrost:

 • nadkrwistości pierwotne i wtórne, np. czerwienica
 • odwodnienie (moczówka prosta, wymioty, biegunka, pocenie)
 • utrata objętości osocza (choroba oparzeniowa, zapalenie otrzewnej)

Zmniejszenie:

 • zwiększenie objętości krwi krążącej (ciąża, nerczyce, hiperproteinemie)
 • niedokrwistość, np. białaczka
 • przewodnienie
 • lipemia
 • młode zwierzęta

[TP] BIAŁKO CAŁKOWITE (w surowicy)

Podwyższone i podwyższone PCV:

 • odwodnienie

W normie i  podwyższone PCV:

 • skurcz śledziony
 • nadkrwistość pierwotna lub wtórna
 • odwodnienie maskowane hipoproteinemią

Obniżone i podwyższone PCV:

 • skurcz śledziony i hipoproteinemia

Podwyższone i PCV w normie:

 • niedokrwistość maskowana odwodnieniem
 • wzrost stężenia globulin (zapalenie

Obniżone i PCV w normie:

 • znaczna utrata białek (nerki, przewód pokarmowy)
 • obniżona produkcja białek (choroby wątroby)

Podwyższone i obniżone PCV:

 • znaczna niedokrwistość plus odwodnienie

W normie i obniżone PCV:

 • szczenięta (fizjologicznie)
 • ciąża (rzadko)
 • zwiększony rozpad krwinek
 • przewlekła utrata krwi (niedobór żelaza)

Obniżone i obniżone PCV:

 • przewodnienie
 • krwotok zewnętrzny

[HGB Hb] STĘŻENIE HEMOGLOBINY

Zwiększenie:

 • nadkrwistości pierwotne i wtórne
 • odwodnienie

Zmniejszenie:

 • niedokrwistość
 • przewodnienie

[MCV] ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ KRWINKI CZERWONEJ

Podwyższone:

 • niedokrwistość (szczyt retikulocytozy około 10  dnia)
 • niedokrwistość megaloblastyczna (niedobór witaminy B12 lub/i kwasu foliowego)
 • zbyt długo przechowywana krew (obrzęk komórek)
 • autoaglutynacja erytrocytów (autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna)
 • dziedziczna stomatocytoza
 • przewodnienie hipotoniczne
 • niedoczynność tarczycy
 • noworodki

Obniżone:

 • niedokrwistości mikrocytowe (niedobór żelaza)
 • niedokrwistości, którym może towarzyszyć mikrocytoza (choroby przewlekłe)
 • odwodnienie hipertoniczne
 • nadmiar EDTA w próbce krwi powodujący obkurczenie krwinek

[RDW] ROZKŁAD OBJĘTOŚCI KRWINEK CZERWONYCH

Wzrost przy MCV w normie:

 • niedokrwistości syderoponiczne
 • niedobór żelaza
 • utrata krwi
 • po leczeniu witaminą B12 lub/i kwasem foliowym

[MCH] ŚREDNIA MASA HEMOGLOBINY W KRWINCE CZERWONEJ

Podwyższenie:

 • hemoliza wewnątrznaczyniowa
 • niedokrwistości nadbarwliwe, hiperchromiczne, np. niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego

Obniżenie:

 • niedokrwistości niedobarwliwe z niedoboru żelaza
 • choroby nowotworowe

* wskaźnik – fałszywie podwyższa wyniki

[MCHC] ŚREDNIE STĘŻENIE HEMOGLOBINY W KRWINCE CZERWONEJ

Podwyższenie:

 • hemoliza wewnątrznaczyniowa
 • odwodnienie

Obniżenie:

 • niedokrwistości niedobarwliwe z niedoboru żelaza
 • przewodnienie
 • zatrucie ołowiem
 • retikulocytoza
 • lipemia
 • hiperbilirubinemia

[OB ESR] OPAD KRWINEK CZERWONYCH | ERYTROGRAM

Przyspieszenie:

 • ostre procesy zapalne, zwłaszcza o ropnym charakterze
 • niedokrwistości
 • procesy nowotworowe
 • rekonwalescencja po chorobach zakaźnych
 • leki: morfina, dekstran, wit. A
 • ciąża, dieta wysokobiałkowa, przemęczenie (fizjologicznie)

Zwolnienie:

 • stany powodujące odwodnienie, prowadzące do zagęszczenia krwi (biegunka, wymioty, obfite poty, mięśniochwat)

[MGG] JAKOŚCIOWA OCENA KRWINEK CZERWONYCH

Izocytoza – prawidłowa wielkość krwinek

Makrocytoza – ilościowa przewaga krwinek dużych:

 • niedojrzałe krwinki czerwone – retikulocyty (erytropoeza)
 • stomatocytoza
 • autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna
 • zbyt długie przechowywanie krwi

Mikrocytoza – ilościowa przewaga krwinek małych:

 • niedokrwistości na tle immunologicznym
 • niedobór/utrata żelaza
 • zespolenie oboczne wrotno-główne
 • nadmiar EDTA w próbce krwi

Anizocytoza – krwinki różnej wielkości (wyrażana przez RDW):

 • niedokrwistości syderopeniczne

Poikilocytoza – krwinki o różnym kształcie:

 • kłębuszkowe zapalenie nerek, mocznica, chłoniaki, odwodnienie, po chemioterapii (echinocyty)
 • choroby wątroby i nerek (akantocyty)
 • niedokrwistość z niedoboru żelaza, choroby wątroby, żółtaczka mechaniczna, erytropoeza (kodocyty)
 • mikroaglopatie, niedokrwistość z niedoboru żelaza, po doksorubicynie (keratocyty)
 • tlenowe uszkodzenie błony komórkowej (ekscentrocyty)
 • włókniak w świetle naczyń – oparzenia, mikroangiopatie, zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrz naczyniowego; przy niewydolności lub usunięciu śledziony, wewnątrznaczyniowa hemoliza – niedokrwistość immunohemolityczna (schizocyty)
 • fizjologicznie, niedokrwistości megaloblastyczne (owalocyty)

Ortochromazja – prawidłowe, różowożółte zabarwienie krwinek

Oligochromazja – niedobarwliwość krwinek:

 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny w wyniku niedoboru żelaza (anulocyty)
 • leptocyty

Polichromazja – różnobarwność krwinek:

 • odnowa układu czerwonokrwinkowego
 • ostra niedokrwistość pokrwotoczna
 • niedokrwistości hemolityczne
 • zaburzenia syntezy hemoglobiny

Erytroblastoza – występowanie w rozmazie jądrzastych krwinek:

 • niedokrwistość regeneratywna (z retikulocytami)
 • uszkodzenie bariery szpik-krew
 • usunięcie śledziony
 • białaczki
 • odpowiedź na erytropoetynę (brak retikulocytów)

Ciałka Howella-Joll’ego:

 • ciężka niedokrwistość
 • żółtaczka hemolityczna
 • po usunięciu śledzony

Pierścienie Cabota:

 • niedokrwistości
 • białaczki
 • zatrucie ołowiem

Ciałka Heinza:

 • zatrucia jako następstwo uszkodzeń tlenowych
 • po cebuli, czosnku, pestycydach, naftalinie, miedzi, cynku, paracetamolu, aspirynie, benzokainie, błękicie metylenowym, witaminie K3

[WBC L Leu] KRWINKI BIAŁE | LEUKOCYTY

Zwiększenie [leukocytoza]:

 • stany zapalne wywołane zakażeniem bakteryjnym lub uszkodzeniami tkanek
 • wynik działania egzo lub endogennej adrenaliny i glikokortykosteroidów
 • infekcje wirusowe, np. wścieklizna
 • niektóre choroby niezakaźne, np. mocznica, cukrzyca
 • choroby nowotworowe
 • białaczki
 • niedokrwistość pokrwotoczna i hemolityczna
 • leukocytoza fizjologiczna, gdy badanie jest przeprowadzone po wysiłku i nakarmieniu lub ostatnim okresie ciąży i bezpośrednio po porodzie (wskazane badanie na czczo i po odpoczynku)
 • stres
 • wysoka temperatura otoczenia
 • zatrucia

Zmniejszenie [leukopenia]:

 • schorzenia narządów krwiotwórczych, np. nowotwory, aleukemiczna białaczka w okresie remisji, niedokrwistość aplastyczna
 • choroby zakaźne, np. przewlekła postać gruźlicy i nosacznicy
 • wyniszczenie, okres rekonwalescencji
 • wstrząs anafilaktyczny
 • zatrucia lekami (sulfonamidami, antybiotykami, środkami przeciwbólowymi, np. fenacetyną,  antypiryną, aminopiryną, dolantyną, środkami przeciwdrgawkowymi, np. mezantoiną, barbituranami, chloropromazyną) lub zatrucia związkami chemicznymi (DDT, związkami rtęci i ołowiu)
 • promieniowanie jonizujące

[PMN] LEUKOCYTY RÓŻNOPOSTACIOWOJĄDROWE

RETIKULOCYTY

Ocena aktywności erytropoetycznej szpiku.

[NEUT] NEUTROFILE | GRANULOCYTY OBOJĘTNOCHŁONNE PAŁECZKOWATE I SEGMENTOWANE

Zwiększenie [neutrofilia]:

 • zwierzęta nowo narodzone
 • okres okołoporodowy
 • ostre i przewlekłe stany zapalne
 • stres
 • znaczny wysiłek
 • po krwotokach
 • zatrucia związkami ołowiu, rtęci, arsenu
 • zatrucia lekami, np. naparstnicą
 • choroby przemiany materii powodujące kwasicę
 • niektóre choroby nowotworowe
 • leczenie glikokortykosteroidami

Zmniejszenie [neutropenia]:

 • zakażenia wirusowe (grypa), grzybicze, bakteryjnych (gruźlica, dur, bruceloza), pierwotniakowe (malaria)
 • agranulocytoza
 • toksyczne uszkodzenie szpiku kostnego
 • leczenie cystostatykami

Uwaga:

 • zwiększenie liczby młodych postaci granulocytów obojętnochłonnych pałeczkowatych może mieć charakter regeneratywny jeżeli równocześnie występuje neutrofilia lub degeneratywny, gdy brak jest neutrofilii lub gdy pojawia się neutropenia i wówczas liczba postaci młodocianych neutrofilów może być nawet większa niż dojrzałych
 • zwiększony odsetek granulocytów segmentowanych w połączeniu z neutrofilią i wynikającą z niej leukocytozą jest objawem prognostycznie korzystnym, ponieważ świadczy o sprawności szpiku kostnego, natomiast połączone z neutropenią może wskazywać na niewydolność szpiku

[EOS] EOZYNOFILE | GRANULOCYTY KWASOCHŁONNE

Zwiększenie [eozynofilia]:

 • choroby pasożytnicze (motylica, włośnica, bąblowica), niekiedy pasożyty jelitowe
 • stany nadwrażliwości wczesnej
 • niewydolność kory nadnerczy
 • nowotwory błon surowiczych, jajników i kości
 • urazowe zapalenie czepca i osierdzia
 • splenektomia
 • eozynofilowe zapalenie mięśni
 • eozynofilowe zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy
 • eozynofilowe zapalenie płuc
 • czasem leczenie penicyliną, barbituranami, salicylanem sodu, związkami arsenu, fosforu, a także kamforą i antybiotykami
 • okres rekonwalescencji po zakażeniach
 • u niektórych samic podczas rui
 • choroby alergiczne, zakaźne i hematologiczne
 • astma oskrzelowa, a także katar sienny
 • łuszczyca

Zmniejszenie [eozynopenia]:

 • hiperadrenokortycyzm
 • stres
 • leczenie glikokortykosteroidami
 • zakażenia
 • dur brzuszny
 • czerwonka
 • posocznica
 • urazy i oparzenia
 • wysiłek fizyczny
 • działanie hormonów nadnerczowych

[BASO] BAZOFILE | GRANULOCYTY ZASADOCHŁONNE

Zwiększenie [bazofilia]:

 • przewlekłe niedokrwistości hemolityczne
 • przewlekła białaczka szpikowa
 • przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego
 • wrzodziejące zapalenia jelit
 • niedoczynności tarczycy
 • choroba Hodkina
 • choroby z reakcjami nadwrażliwości o charakterze ustępującym
 • stany wyczerpania i głodu
 • stany alergiczne

Zmniejszenie:

 • ostre infekcje
 • ostra gorączka reumatyczna
 • nadczynność tarczycy
 • ostre zapalenie płuc
 • stres

[LYMPH] LIMFOCYTY

Zwiększenie [limfocytoza]:

 • białaczka limfatyczna
 • nadczynność tarczycy i nadczynność kory nadnerczy
 • krztusiec, chłoniak, szpiczak mnogi, gruźlica i choroby immunologiczne
 • niektóre choroby przewlekłe (nosacznica, gruźlica)
 • szczepienia przeciw brucelozie

Zmniejszenie [limfopenia]:

 • zaawansowana choroba nowotworowa
 • niewydolność nerek i krążenia
 • zapalenie wątroby
 • nosówka
 • wzrost stężenia glikokortykosteroidów
 • ciężkie zakażenia wirusowe

[MONO] MONOCYTY

Zwiększenie [monocytoza]:

 • choroby zakaźne (różyca, bruceloza, gruźlica, dur, mononukleoza, kiła)
 • pierwotniaki
 • urazy chirurgiczne
 • kolagenozy
 • nowotwory
 • choroba Crohna
 • początkowy okres urazowego zapalenia osierdzia
 • schorzenia pasożytnicze krwi
 • białaczka monocytarna
 • we wzroście stężenia glikokortykosteroidów z równoczesną limfopenią
 • fizjologicznie (pierwsze 10 dni po porodzie)

Zmniejszenie:

 • infekcje
 • stosowanie glikosterydów

[PLT] PŁYTKI KRWI | TROMBOCYTY

Zwiększenie [trombocytoza]:

 • choroby nowotworowe
 • schorzenia na tle zaburzeń przemiany materii
 • po krwotokach i w stanach niedoboru żelaza
 • przewlekłe stany zapalne
 • wysiłek fizyczny
 • po usunięciu śledziony
 • ciąża

Zmniejszenie [trombocytopenia]:

 • zakażenia wirusowe, w których dochodzi do uszkodzenia śródbłonka naczyniowego (zakaźne zapalenie wątroby)
 • uszkodzenia szpiku kostnego
 • o tle autoimmunologicznym samoistnym lub towarzysząca innym chorobom autoagresywnym
 • w leczeniu lekami zawierającymi trimetroprim i sulfonamidy
 • użycie złego antykoagulantu przy pobraniu krwi
 • niedobory witaminy B12 lub kwasu foliowego
 • infekcje
 • nowotwory

CZAS KRZEPNIĘCIA

Wydłużenie czasu:

 • skazy krwotoczne
 • niektóre choroby zakaźne, np. nosówka
 • wąglik
 • zaawansowana gruźlica
 • niedokrwistości
 • choroby wątroby
 • zatrucie dikumarolem

Skrócenie czasu:

 • nieżyt jelit, schorzenia z objawami zaparcia
 • zapalenie nerek
 • mięśniochwat porażenny
 • przewlekły nieżyt dróg oddechowych
 • podanie preparatów wapnia oraz witaminy C i K
 • przetoczenie krwi lub osocza
 • rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe

[ACT] CZAS AKTYWOWANEGO KRZEPNIĘCIA

 • przy kontroli leczenia heparyną [90-130s]

[PTT] CZAS KEFALINOWY

 • 18-30s

[APTT] CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY

 • 11-15s

[PT] WSKAŹNIK PROTROMBINOWY

 • 7-12s

[TT] CZAS [PRO]TROMBINOWY

 • 14,5-16,5s

STĘŻENIE FIBRYNOGENU

Podwyższone:

 • choroby nerek (zespół nerczycowy, zapalenie kłębuszków)
 • reakcje ostrej fazy (zapalenie, choroby zakaźne, duże urazy i operacje chirurgiczne)
 • kolagenozy
 • choroby nowotworowe

Obniżene:

 • choroby wątroby (ostre zapalenie, marskość, martwica)
 • zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego
 • skazy fibrynolityczne pokrwotoczne, pourazowe (dysfibrynogemia w przebiegu trombofilii, koagulopatia ze zużycia, hiperfibrynoliza)

[FDPs] STĘŻENIE PRODUKTÓW DEGRADACJI FIBRYNOGENU

 • plazmina (rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe i krwotoki wewnętrzne, marskość wątroby, choroby nowotworowe)
 • do 10g/ml

Uwaga!

Większość informacji na tych stronach napisali ludzie, którzy mają duże doświadczenie w hodowli fretek jednak nie są weterynarzami. Wszystkie teksty były konsultowane ze specjalistami. Każda chora fretka powinna natychmiast znaleźć się u wykwalifikowanego i doświadczonego weterynarza, który specjalizuje się w leczeniu fretek. Pamiętaj fretki należą do zwierząt, u których symptomy choroby występują bardzo późno, co może prowadzić do ich nagłej śmierci. Nie próbuj żadnych “domowych sposobów” bez konsultacji ze specjalistą, nawet jeśli jakiś znajdziesz gdzieś w tekście na tej stronie. Informacje tu zawarte mogą powiększyć Twoją wiedzę i wyczulić Cię na niespecyficzne objawy w zachowaniu Twojej fretki, ale pamiętaj niewłaściwa, samemu postawiona diagnoza może decydować o jej życiu. Wszystkie prawa zastrzeżone!

by: Ana, Eva

foto: 
1) ferretta.pl
© All rights reserved or Some rights reserved, publikacja powyższych zdjęć wymaga zgody autorów

literatura:
[1] „Tchórz” Marcin Brzeziński, Jerzy Romanowski, 1997
[2] „Hodowla tchórzy” Maria Bednarz, Andrzej Frindt, 1991
[3] „Fretki: warunki zdrowotne, hodowla, rozpoznanie i leczenie chorób” Maggie Lloyd, 1999
[4] „Biology and diseases of the ferret” Fox JG., 1988, 1998
[5] „Ferret husbandry, medicine, and surgery” John H. Lewington, 2000
[6] „Ferret for dummies” K. Schilling, 2007
[7] „How to read your report” Wellness Inc., 1993
[8] „Practical ferret medicine and surgery for the private practitioner” Finkler M., 1993
[9] „Ferret medicine and surgery” Brown S., 1992
[10] „Ferret breeding” James McKay, 2006
[11] resmedica.pl
[12] labtestsonline.pl
[13] „Drobne ssaki” Prof. MVDr. Zdenek Knotek, CSc, MVDr. Zora Knotkova, CSc., Brno 2004
[14] „Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii”, Anna Winnicka, SGGW, 2008

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o