[ALT ALAT GPT] AMINOTRANSFERAZA (TRANSAMINAZA) ALANINOWA

Wzrost aktywności:

 • nowotwory wątroby
 • zapalenie trzustki
 • hemoliza in vitro i in vivo
 • cholestazy wątrobowe
 • marskość wątroby (z jednoczesnym podwyższeniem AST)
 • leczenie dużymi dawkami salicylanów
 • wirusowe zapalenie wątroby
 • toksyczne uszkodzenie wątroby
 • niewydolność krążenia

[AST AspAT GOT] AMINOTRANSFERAZA (TRANSAMINAZA) ASPARAGINIANOWA

Wzrost:

 • marskość wątroby
 • zapalenie trzustki
 • hemoliza in vitro i in vivo
 • zapalenie mięśni szkieletowych
 • przewlekłe zapalenie wątroby
 • zabiegi chirurgiczne
 • pasożyty
 • niedobór selenu i witaminy E
 • zawał mięśnia sercowego
 • wirusowe zapalenie wątroby
 • toksyczne uszkodzenie wątroby
 • nowotwory
 • intensywny wysiłek

AMONIAK

Podwyższenie stężenia [hiperamonemia]:

 • uszkodzenie wątroby
 • dieta wysokobiałkowa
 • krwotoki żołądkowo-jelitowe

[AMY] AMYLAZA

Wzrost:

 • ostre zapalenie trzustki
 • niedrożność jelit
 • kwasica ketonowa w kwasicy
 • niewydolność nerek
 • hiperadrenokortycyzm
 • niedrożność gruczołów ślinowych

Spadek:

 • martwica trzustki
 • rozległe oparzenia
 • zatrucia metalami ciężkimi
 • hemoliza

[TP] BIAŁKO CAŁKOWITE

Podwyższone [hiperproteinemia]:

 • odwodnienie
 • choroby nowotworowe (lymphosarcoma, plazmocytoma)
 • przewlekłe stany zapalne
 • nadczynność białkotwórcza wątroby
 • wysiłek
 • wiek
 • ucisk naczyń podczas pobierania krwi

Obniżone [hipoproteinemia]:

 • upośledzone wchłanianie w jelitach
 • niedobory żywieniowe białka
 • rozległe rany i oparzenia
 • atrofia i zwłóknienie wątroby
 • przewlekłe krwawienia
 • nadczynność tarczycy
 • zapalenie otrzewnej
 • choroby nerek przebiegające z białkomoczem
 • przewodnienie
 • gorączka (stany powodujące rozpad białka)
 • ciąż, laktacja (wzmożone zapotrzebowanie na białko)

BILIRUBINA CAŁKOWITA

Podwyższenie:

 • żółtaczka hemolityczna (wzmożony rozpad krwinek czerwonych)
 • żółtaczka mechaniczna (utrudniony odpływ żółci z wątroby)
 • żółtaczka miąższowa (uszkodzenie komórek wątroby powodujące upośledzenie ich czynności wydalniczej)
 • hemoliza
 • ostre zapalenie, marskość wątroby
 • choroby dziedziczne

[Cl-] CHLORKI

Podwyższenie [hiperchloremia]:

 • odwodnienie
 • kwasica kanalikowa
 • zasadowica oddechowa
 • dieta lub terapia bogata w sól
 • hiperadrenokortycyzm

Obniżenie [hipochloremia]:

 • utrata drogą nerek i przez skórę
 • wymioty
 • kwasica oddechowa
 • hiperadrenokortycyzm

[HDL LDL] CHOLESTEROL

Podwyższenie [hipercholesterolemia]:

 • nerczyce
 • żółtaczka zastoinowa
 • cukrzyca
 • niedoczynność tarczycy
 • dieta zbyt bogata w tłuszcze

Obniżenie [hipocholesterolemia]:

 • niewydolność trzustki
 • choroby wątroby (marskość, martwica, toksyczne uszkodzenie)
 • nadczynność tarczycy
 • niedokrwistości

[LD LDH] DEHYDROGENAZA MLECZANOWA

Wzrost:

 • choroby wątroby
 • niedokrwistość hemolityczna
 • białaczka
 • choroby mięśni szkieletowych
 • zapalenie płuc
 • zawał mięśnia sercowego
 • długotrwały stres
 • hemoliza

[CO2] DWUTLENEK WĘGLA

Podwyższenie:

 • zasadowica metaboliczna
 • hipokalemia
 • kwasica oddechowa

Obniżenie:

 • kwasica metaboliczna
 • zasadowica oddechowa
 • odwodnienie

[A/G] Stosunek Albumin do Globulin

Wzrost współczynnika:

 • brak przeciwciał
 • chłoniak
 • białaczka

Spadek współczynnika:

 • przewlekłe infekcje
 • choroby nerek lub/i wątroby

[ACP] FOSFATAZA KWAŚNA

Wzrost:

 • rak prostaty
 • nowotwory złośliwe kości
 • hemoliza in vitro i in vivo
 • zniszczone płytki krwi
 • pierwotna nadczynność przytarczyc

[ALP Falk FAL AP] FOSFATAZA ZASADOWA | ALKALICZNA

Wzrost:

 • żółtaczka zastoinowa
 • wirusowe i toksyczne zapalenie wątroby
 • marskość wątroby
 • białaczka szpikowa
 • nowotwory kości
 • osteomalacja
 • krzywica
 • po leczeniu glikokortykosteroidami
 • hiperadrenokortycyzm
 • czas ciąży
 • czas wzrostu kośćca
 • niedobór witaminy D3

Obniżenie stężenia:

 • z wiekiem

[P++] FOSFOR

Podwyższenie [hiperfosfatemia]:

 • znaczny rozpad komórek (świeże złamania kości, chemioterapia, hemoliza, rozpad mięśni)
 • hiperwitaminoza D (zatrucia)
 • wtórna nadczynność przytarczyc pochodzenia nerkowego i przewlekła niewydolność nerek
 • nadczynność tarczycy
 • mocznica
 • niedoczynność przytarczyc
 • młode zwierzęta
 • nadmiar fosforu w diecie
 • hemoliza

Obniżenie [hipofosfatemia]:

 • pierwotna nadczynność przytarczyc
 • hemoglobinuria poporodowa
 • krzywica
 • osteomalacja
 • tężyczka
 • cukrzyca (początek leczenia insuliną)
 • niedobór fosforu w diecie
 • zespół złego wchłaniania (względne – niedobór witaminy D lub bezwzględne – niedobór fosforu)
 • wysoka laktacja
 • leczenie glikokortykosteroidami

[ALB] ALBUMINY

Podwyższenie [hiperalbuminemia]:

 • odwodnienie

Obniżenie [hipoalbuminemia]:

 • niedożywienie
 • zaburzenia wchłaniania
 • nerczyce
 • urazy i oparzenia
 • choroby wątroby
 • choroby przewodu pokarmowego
 • oparzenia, krwawienia, wysięki
 • posocznica
 • urazy
 • wysoka gorączka
 • nowotwory
 • przewodnienie

GLOBULINY

Podwyższenie stężenia globulin α [hiperglobulinemia α]:

 • koniec ciąży
 • ostre stany zapalne

Obniżenie stężenia globulin α [hipoglobulinemia α]:

 • choroby wątroby
 • choroby nerek
 • nowotwory złośliwe
 • kolagenozy

Podwyższenie stężenia globulin β [hiperglobulinemia β]:

 • niedoczynność tarczycy
 • przewlekłe zapalenia

Podwyższenie stężenia globulin γ [hiperglobulinemia γ]

 • zakażenia
 • choroby wątroby
 • choroby autoimmunizacyjne

Obniżenie stężenia globulin γ [hipoglobulinemia γ]:

 • niedostateczny stan odporności siarowej u nowo narodzonych zwierząt

FRUKTOZOAMINA

Jest glikozylowaną albuminą i γ-globuliną o czasie półtrwania wynoszącym 1-2 tygodnie. Jest dobrym wskaźnikiem poziomu glukozy, zwłaszcza u zwierząt niespokojnych, u których na skutek stresu przy pobieraniu krwi dochodzi do hiperglikemii.

Na wyniki ma wpływ: różny skład białek, w tym białka ostrej fazy i przemiana białkowa w nadczynności tarczycy, stan nawodnienia, bilirubinemia i hemoliza.

[SHBG] GLUKOZA

Podwyższenie [hiperglikozemia, hiperglikemia]:

 • cukrzyca
 • zapalenie nerek
 • zapalenie trzustki
 • odwodnienie
 • nadczynność kory i rdzenia nadnerczy
 • nadczynność przysadki
 • nadczynność tarczycy
 • fizjologicznie u zwierząt monogastrycznych po posiłku

Obniżenie [hipoglikozemia, hipoglikemia]:

 • nadczynność wysepek Langerhansa
 • niewydolność nerek
 • niedoczynność nadnerczy
 • znaczna niedokrwistość
 • toksyczne uszkodzenie wątroby
 • ketoza
 • długotrwały wysiłek fizyczny
 • głód lub złe wchłanianie
 • zespół hipoglikemiczny szczeniąt
 • fizjologicznie: ciąża i laktacja

[GGT γ-GT] γ-GLUTAMYLOTRANSFERAZA | FOSFOTAZA ALKALICZNA

Wzrost:

 • cholestaza wewnątrz i pozawątrobowa
 • ostre i przewlekłe zapalenie trzustki
 • ostre zapalenie wątroby
 • choroba wrzodowa okrężnicy
 • po leczeniu kortykosteroidami
 • w żółci wartość enzymu jest 100 razy wyższa niż w surowicy
 • leki: przeciwpadaczkowe, rifampicyna
 • mononukleoza

[HbA] HEMOGLOBINA GLIKOWANA

Czas półtrwania wynosi 120 dni, co oznacza ustalenie poziomu glikemii sprzed 4-5 tygodni (pamięć poziomu glikemii).

[CK] KINAZA KREATYNOWA

Wzrost:

 • urazy tkanki mięśniowej
 • postępujące zwyrodnienia mięśni
 • zatrucia, np. strychniną, tlenkiem węgla

Spadek:

 • przechowywanie surowicy

KREATYNINA

Podwyższenie:

 • po wysiłku
 • zmniejszone wydalanie (niewydolność nerek, leki o ubocznym działaniu nefrotoksycznym, zatrucie związkami organicznymi i nieorganicznymi)
 • fałszywe wyniki na skutek podwyższonego stężenia w surowicy niektórych endogennych metabolitów, tj. np. glukoza, związki ketonowe, histydyna, asparagina, mocznik, indol, kwas hipurowy, a także leki: antybiotyki, kwas askorbinowy, nitrofurazon oraz substancje diagnostyczne, np. bromosulftaleina

Obniżenie:

 • głodzenie
 • kortykosteroidy

KWAS MLEKOWY

Podwyższenie:

 • kłębuszkowe zapalenie nerek
 • niedrożność dróg moczowych
 • choroby nowotworowe, zwłaszcza białaczki
 • niektóre choroby wątroby
 • głodzenie

Obniżenie:

 • upośledzenie czynności resorpcyjnej kanalików nerkowych

KWAS MLEKOWY

Podwyższenie stężenia:

 • zbyt małe zaopatrzenie tkanek w tlen
 • kwasica metaboliczna
 • niedokrwistość
 • cukrzyca

KWASY ŻÓŁCIOWE

Podwyższenie:

 • pierwotne i wtórne uszkodzenia wątroby
 • cholestaza wewnątrz i pozawątrobowa
 • zespolenie oboczne wrotno-główne

Obniżenie:

 • zatrzymanie treści w jelitach
 • zespół złego wchłaniania

LIPAZA

Wzrost:

 • ostre zapalenie trzustki
 • nowotwory trzustki
 • choroby nerek
 • niedrożność jelit

[Urea] MOCZNIK

 • infekcja układowa
 • zakażenia bakteryjne, np. zakażenie dróg moczowych (UTI), zapalenie płuc, biegunka lub zakażenie skóry z objawami, tj.: gorączka, dreszcze, podwyższona liczba leukocytów, zmęczenie

[BUN] AZOT MOCZNIKOWY

Podwyższenie (przyczyny przednerkowe):

 • odwodnienie
 • choroby układu sercowo-naczyniowego
 • krwotok w przewodzie pokarmowym
 • zwiększony ketabolizm (gorączka, uszkodzenie mięśni)
 • stres pourazowy
 • dieta wysokobiałkowa

Podwyższenie (przyczyny nerkowe):

 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • ostre i przewlekłe zapalenie kłębuszków nerkowych
 • marskość nerek
 • nerczyce

Podwyższenie (przyczyny pozanerkowe):

 • kamica nerkowa i pęcherzowa

Obniżenie:

 • silne uszkodzenie wątroby
 • po infuzji glukozy

[Mg++] MAGNEZ

Podwyższenie [hipermagnezemia]:

 • ostra kwasica cukrzycowa
 • niewydolność nerek
 • odwodnienie
 • hipokalcemia
 • hemoliza

Obniżenie [hipomagnezemia]:

 • niedostateczna podaż, złe wchłanianie
 • niedoczynność przytarczyc
 • hiperaldosteronizm
 • tężyczka

[Zn] CYNK

Nadmiar (zatrucie powyżej 500ppm w każdym wieku):

 • senność
 • krwawienia z żołądka
 • depresja szpiku kostnego powodująca niedokrwistość
 • osłabienie kończyn miedniczych
 • niewydolność nerek i wątroby skutkująca mocznicą, śpiączką i śmiercią (pośmiertnie nerki są blade i miękkie, a wątroba koloru pomarańczowego)
 • blade błony śluzowe
 • przyczyny: galwanizowane pojemniki na wodę i pokarm

Niedobór:

 • zmiany skórne u młodych zwierząt

[Cu] MIEDŹ

Nadmiar:

 • anemia
 • kolagenopatia
 • nadczynność tarczycy
 • ogólny stan zapalny

Niedobór:

 • anemia
 • niewydolność nerek
 • nieprawidłowa synteza hemoglobiny

[Se] SELEN

Nadmiar:

 • nieprawidłowy rozwój płodów (samica w ciąży)
 • u młodych zwierząt nieprawidłowy rozwój kośćca i chrząstek
 • powoduje, przyspiesza próchnicę zębów
 • wyłysienia i problemy ze skórą i pazurami
 • nieprzyjemny zapach z pyska (czosnkowy)
 • złe gojenie się ran i apatia

Niedobór:

 • przedwczesne starzenie się
 • niedorozwój mózgu
 • problemy ze wzrokiem
 • opóźnienie wzrostu
 • choroby wątroby
 • niedorozwój mięśni
 • nowotworzenie z jednoczesnym brakiem witaminy E
 • nowotwory skóry z jednoczesnym brakiem witaminy A
 • choroby serca

[TIBC Fe++] ŻELAZO

Podwyższenie:

 • niedokrwistości hemolityczne
 • wirusowe zapalenie wątroby
 • zapalenie nerek

Obniżenie:

 • niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • choroby nowotworowe
 • nerczyce

[K+] POTAS

Podwyższenie [hiperkalemia]:

 • niewydolność kory nadnerczy
 • skąpomocz i bezmocz spowodowany schorzeniami nerek
 • oparzenia
 • ostra niedrożność jelit

Obniżenie [hipokalemia]:

 • utrata potasu przez przewód pokarmowy (wymioty, biegunka, przetoki jelitowe i żołądkowe)
 • utrata potasu drogą nerek (kwasica metaboliczna, pierwotny hiperaldosteronizm, leczenie hormonami kory nadnerczy, podawanie środków moczopędnych)
 • choroby nerek
 • przemieszczenie potasu z płynu pozakomórkowego do komórek (zasadowica metaboliczna)
 • wstrząs pourazowy

[Na+] SÓD

Podwyższenie [hipernatremia]:

 • moczówka prosta
 • udar cieplny
 • gorączka
 • nadczynność kory nadnerczy
 • hiperaldosteronizm
 • biegunki
 • niewydolność nerek

Obniżenie [hiponatremia]:

 • przewlekłe zapalenie kłębuszków nerkowych
 • biegunki
 • nadmierne pocenie
 • niewydolność kory nadnerczy
 • cukrzyca
 • przedawkowanie środków moczopędnych
 • oparzenia

[Ca++] WAPŃ

Podwyższenie [hiperkalcemia]:

 • nadczynność przytarczyc (z jednoczesnym obniżeniem stężenia fosforu)
 • przewlekłe zapalenie nerek z mocznicą
 • niewydolność krążenia
 • rozedma płuc
 • przedawkowanie witaminy D
 • zwiększone wchłanianie wapnia z jelit

Obniżenie [hipokalcemia]:

 • porażenie poporodowe
 • nerczyce
 • ostre zapalenie trzustki
 • niedobór witaminy D
 • niewydolność nerek w fazie diuretycznej
 • hipoproteinemia
 • ciąża i laktacja
 • zaawansowany wiek

[HCO3-] WODOROWĘGLANY

Zwiększenie [zasadowica]:

 • niestrawność zasadowa
 • wymioty
 • niedokrwistość
 • leczenie salicylanami
 • przedawkowanie dwuwęglanu sodu

Zmniejszenie [kwasica]:

 • biegunka
 • zapalenie nerek
 • porażenie poporodowe
 • niestrawność kwaśna
 • stany głodu
 • mięśniochwat
 • wysiłek
 • rozedma płuc
 • niektóre rodzaje zapalenia płuc
 • niektóre stany gorączkowe

[pH] ODCZYN KRWI

Krew żylna jest bardziej zasadowa niż krew tętnicza.

[TG] TRIACYLOGLICEROLE | TRIGLICERYDY

Podwyższenie:

 • cukrzyca
 • zapalenie trzustki
 • nerczyce
 • niedrożność przewodów żółciowych

WITAMINA A

Nadmiar witaminy A powoduje:

 • wady wrodzone u potomstwa matek z hiperwitaminozą w czasie ciąży
 • zaburzenia pracy wątroby i nerek
 • odwapnienie kości
 • zmniejszone uwapnienie kości mogące doprowadzić do osteoporozy
 • bóle stawów

Awitaminoza witaminy A wywołuje:

 • wysychanie spojówek i rogówek
 • suchość skóry, czasem objawiająca się zaczerwionymi obszarami
 • brak apetytu
 • ślepota zmierzchowa (kurza ślepota)
 • złe widzenie
 • zahamowanie wzrostu
 • zanikanie nabłonków (oka, rogówki, dróg oddechowych i pokarmowych)
 • łuszczyca
 • rogowiec
 • trądzik pospolity
 • łysienie plackowate
 • skłonności do biegunek
 • złe samopoczucie
 • zły wygląd

WITAMINA B12

Nadmiar witaminy B12:

 • nie jest toksyczna
 • objawy uczuleniowe

Niedobór witaminy B12 powoduje:

 • złożony zespół chorobowy, którego głównymi objawami są objawy neurologiczne, hematologiczne i psychiatryczne
 • niedokrwistość megaloblastyczna

WITAMINA C

Nadmiar witaminy C:
nie jest toksyczna, przyjmowana w nadmiarze może wywoływać:

 • dolegliwości żołądka, nudności, biegunkę, wymioty
 • wysypkę skórną
 • przyspieszenie tworzenia się kamieni nerkowych
 • obniżoną odporność (po radykalnym zmniejszeniu dawki)
 • w czasie ciąży może być szkodliwa dla płodu

Nadmiar wydalany jest z organizmu wraz z moczem…

Niedobór witaminy C w diecie powoduje:

 • osłabienie organizmu, szybsze męczenie się
 • podatność na infekcje i stresy
 • prowadzi do choroby zwanej szkorbut – samoistne krwawienia, uszkodzenia naczyń krwionośnych, krwawe wybroczyny, złe gojenie i odnawianie się ran, rozpulchnienie dziąseł, zmiany w zębach (np. zgorzel), bolesność stawów i mięśni, obrzęki kończyn, osłabienie, utrata apetytu, obniżenie wydolności fizycznej, depresja, osteoporoza, niedokrwistość, nadczynność gruczołu tarczowego, zaburzenia neurologiczne, wtórne infekcje, schorzenia żołądka, zapalenie błony śluzowej, przedłużenie okresu zaziębienia organizmu i trudności w leczeniu zakażeń
 • ostatecznie może prowadzić do śmierci!!!

WITAMINA D

Nadmiar witaminy D:
Może powodować nudności, wymioty, brak apetytu, zaparcia, osłabienie i łatwe męczenie się, świąd skóry, ból oczu i głowy, biegunka, nadmierne pragnienie, wzmożone oddawanie moczu, obfite pocenie się, może dochodzić do tworzenia złogów nerkowych (kamica nerkowa), a także zwapnień (nefrokacynoza), następnie do niewydolności nerek, mogą pojawiać się złogi wapniowe w tkankach miękkich: sercu i naczyniach krwionośnych, płucach, w wątrobie… U maluchów można obserwować opóźnienia w rozwoju… Najczęściej przyczyną zgonu jest niewydolność nerek… Skutkami przedawkowania wit. D przez ciężarne i karmiące samice mogą być deformacje płodu, choroby kości u noworodka…

Awitaminoza witaminy D prowadzi do:

 • krzywicy
 • rozmiękaniem kości (osteomalacja) i osteoporozą
 • złamaniami, skrzywieniami i zwyrodnieniami układu kostnego
 • złym funkcjonowaniem układu nerwowego i mięśniowego
 • zapaleniem spojówek
 • stanami zapalnymi skóry
 • osłabieniem organizmu i zmniejszeniem odporności
 • pogorszeniem słuchu
 • osłabieniem i wypadaniem zębów
 • oraz zwiększeniem się ryzyka chorób autoimmunologicznych, zwłaszcza cukrzycy typu I, choroby Leśniowskiego-Crohna, raka pęcherza moczowego, piersi, jelita grubego, okrężnicy i jajnika

Uwaga!

Większość informacji na tych stronach napisali ludzie, którzy mają duże doświadczenie w hodowli fretek jednak nie są weterynarzami. Wszystkie teksty były konsultowane ze specjalistami. Każda chora fretka powinna natychmiast znaleźć się u wykwalifikowanego i doświadczonego weterynarza, który specjalizuje się w leczeniu fretek. Pamiętaj fretki należą do zwierząt, u których symptomy choroby występują bardzo późno, co może prowadzić do ich nagłej śmierci. Nie próbuj żadnych “domowych sposobów” bez konsultacji ze specjalistą, nawet jeśli jakiś znajdziesz gdzieś w tekście na tej stronie. Informacje tu zawarte mogą powiększyć Twoją wiedzę i wyczulić Cię na niespecyficzne objawy w zachowaniu Twojej fretki, ale pamiętaj niewłaściwa, samemu postawiona diagnoza może decydować o jej życiu. Wszystkie prawa zastrzeżone!

by: Ana, Eva

foto: 
1) ferretta.pl
© All rights reserved or Some rights reserved, publikacja powyższych zdjęć wymaga zgody autorów

literatura:
[1] „Tchórz” Marcin Brzeziński, Jerzy Romanowski, 1997
[2] „Hodowla tchórzy” Maria Bednarz, Andrzej Frindt, 1991
[3] „Fretki: warunki zdrowotne, hodowla, rozpoznanie i leczenie chorób” Maggie Lloyd, 1999
[4] „Biology and diseases of the ferret” Fox JG., 1988, 1998
[5] „Ferret husbandry, medicine, and surgery” John H. Lewington, 2000
[6] „Ferret for dummies” K. Schilling, 2007
[7] „How to read your report” Wellness Inc., 1993
[8] „Practical ferret medicine and surgery for the private practitioner” Finkler M., 1993
[9] „Ferret medicine and surgery” Brown S., 1992
[10] „Ferret breeding” James McKay, 2006
[11] resmedica.pl
[12] labtestsonline.pl
[13] „Drobne ssaki” Prof. MVDr. Zdenek Knotek, CSc, MVDr. Zora Knotkova, CSc., Brno 2004
[14] „Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii”, Anna Winnicka, SGGW, 2008

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o